Regulamin

Regulamin

Właścicielem strony internetowej www.bdkoncept.pl  jest firma BD Koncept Sp.C., ul. Morska 19G, 75-210 Koszalin. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z naszym regulaminem. Odwiedzającym jest każdy użytkownik Internetu. Użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.

Dane firmy:
NIP 669-24-21-079
REGON 320197360
e-mail kontaktowy: info@bdkoncept.pl
tel. : 94 342 18 18
tel./fax. 94 347 08 95,

 • 1. Oferta witryny internetowej
 1. Firma BD Koncept oferuje produkty z grupy: Armatura sanitarna dla obiektów użyteczności publicznej.
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w zakładce „Ceny” są podane w polskich złotych.
 3. Firma BD Koncept zastrzega sobie prawo do informowania o cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Produkty oferowane na stronie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
 5. Zawartość witryny internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie firmy BD Koncept  są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Firma BD Koncept Sp.C. zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • 2.  Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy
 1. Firma BD Koncept dołoży wszelkich starań, aby klient jak najszybciej otrzymał odpowiedź na zadane drogą mailową lub telefoniczną zapytanie ofertowe oraz postara się, aby klient był informowany na bieżąco o przebiegu i realizacji wysłanego zamówienia.
 2. Kolory zdjęć produktów zamieszczonych na stronie www.bdkoncept.pl mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od parametrów monitora. Firma BD Koncept stara się, aby materiały na stronie internetowej w tym zdjęcia i opisy produktów z oferty w jak najlepszy sposób odwzorowywały stan faktyczny. Nie ma jednak wpływu na sprzęt wykorzystywany przez klienta.
 • 3. Zamówienia
 1. Zamówienia może dokonać wyłącznie firma. Składanie zamówień na stronie BD Koncept może odbywać się poprzez:
  1. wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „Zamówienia”
  2. wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane zamawiającego na adres firmy info@bdkoncept.pl,
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę BD Koncept Sp.C. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BD Koncept Sp.C., w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa zapytanie, zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane nie będą przekazywane innym firmom.
 • 4. Potwierdzanie i realizacja zamówień
 1. Każde zamówienie składane poprzez formularz zamówienia lub maila będzie potwierdzone przez Nabywcę.
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych.
 3. Dostawa zamówionego towaru (jeśli towary są na stanie w magazynie), następuje w ciągu 24-48h od momentu złożenia zamówienia. Jeśli towarów nie ma w magazynie, klient zostaje niezwłocznie od tym poinformowany. Klient podejmuje decyzję czy będzie czekał na zamówione towary czy zostanie mu przedstawiona oferta z innymi zamiennymi produktami dostępnymi w magazynie.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy BD Koncept do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a firmą BD Koncept www.bdkoncept.pl.
 • 5. Korygowanie i anulowanie zamówień
 1. Korygowanie zamówień
  Na prośbę klienta, przekazaną e-mailem, faxem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu – oczywiście, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez nas zrealizowane.
 2. Stan realizacji zamówienia
  Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email, fax lub telefonicznie z handlowcem. Handlowiec udzieli informacji o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.
 3. Rezygnacja z zamówienia
  Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane (to znaczy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do zamawiającego) – można zamówienie anulować faxem, drogą e-mailową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.
 4. Zamówienia specjalne
  Produkt, który został na zamówienie klienta zmodyfikowany technologicznie uznaje się za produkt specjalny i nie podlega zwrotom, o czym klient jest poinformowany przed akceptacją realizacji zamówienia.
 5. Zwrot towaru
  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, zwrot nie będzie przyjęty, a towar zostanie odesłany do Nabywcy na jego koszt. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, koszt przesyłki (doręczenia towaru do naszej firmy) ponosi Kupujący. Produkt należy dostarczyć do magazynu firmy.
  Gwarantujemy zwrot wartości produktu (przekaz lub przelew) w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania.
  Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzgodnienia właściwej procedury zwrotu.
 • 6. Formy płatności
 1. Płatność gotówką przy odbiorze – płatne kurierowi firmy spedycyjnej DPD.
 2. Faktura PROFORMA – płatność przelewem przed dostawą towaru. Firma BD Koncept wystawia fakturę pro-forma, na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.  Firma BD Koncept rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia.
 • 7. Transport i dostawa towarów
 1. Dostawy produktów zamawianych za pomocą formularza zamówienia bądź za pomocą maila, realizowane są na terytorium całego kraju.
 2. Sposoby dostawy:
  • bezpłatny odbiór osobisty z magazynu sprzedającego w Koszalinie,
  • bezpłatny transport do nabywcy przy zakupie powyżej kwoty 800,00 PLN netto, przy zakupie poniżej 800,00 PLN netto, dodane będzie 25,00 PLN netto kosztu transportu firmą spedycyjną DPD
 3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie podejrzeń o uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu, nabywca jest zobowiązany do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.
 • 8. Serwis

Firma BD Koncept zapewnia serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w zakresie pełnej dostępności części zamiennych.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów w zakresie montażu lub funkcjonowania naszej armatury służy Państwu pomocą nasz dział serwisu: tel. 94 347 08 93/94.

 • 9. Ochrona danych osobowych
 1. Firma BD Koncept, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).
 2. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że firma BD Koncept przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.
 3. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.
 4. Firma BD Koncept zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.
 5. Firma BD Koncept, jako podmiot z art. 31 5. ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, któremu Klient powierzył przetwarzanie danych osobowych, przechowuje (przetwarza) dane osobowe innych osób trzecich, które są przetwarzane przez Klienta przy wykorzystaniu wszelkiej ostrożności, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe przy zachowaniu Umowy i Regulaminu.
 • 10. Postanowienia końcowe

Składając zamówienie lub wysyłając zapytanie ofertowe, Nabywca akceptuje powyższy regulamin.